Οι βέλτιστες πρακτικές για τις ασφαλιστικές

Οι ασφαλιστές ενθαρρύνονται να λάβουν υπόψη διάφορες πρακτικές συνέπειες της κρίσης του COVID-19 στις καθημερινές δραστηριότητες των καταναλωτών και να επιδείξουν ευελιξία απέναντι στους πελάτες καταναλωτές ή επιχειρήσεις , που δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή σε αυτούς που υποχρεώθηκαν να αλλάξουν τη συνήθη συμπεριφορά τους ή