Είστε εδώ
Home > ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ > Καθαρισμός έναντι απολύμανσης: Ποια η διαφορά;

Καθαρισμός έναντι απολύμανσης: Ποια η διαφορά;

Ο καθαρισμός είναι η διαδικασία της αφαίρεσης. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει χημικά, εξοπλισμό και εργατικά. Διεκπεραιώνεται μέσω μίας χημικής λύσης, σχεδιασμένης να μαλακώνει, να γαλακτωματοποιεί και να αναστέλλει αντικείμενα όπως χώμα και άλλες εναποθέσεις, με τις οποίες έρχεται σε επαφή. Μία σωστή χημική ουσία καθαρισμού πρέπει να επιλεγεί για να χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με τον τύπο ρύπανσης. Αντίστοιχα, πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο απολυμαντικό για τους μικροοργανισμούς θέλουμε να σκοτώσουμε.

Τα χημικά καθαρισμού, όπως και τα απολυμαντικά χημικά, πρέπει να είναι προϊόντα που δεν έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένο τύπο επιφανειών ή αντίστοιχα μόνο για την εξόντωση μικροοργανισμών, αλλά πρέπει επίσης να έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να μην καταστρέφουν τον τύπο επιφανείας με τον οποίον θα έρθουν σε επαφή. Δεν μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια όλα τα χημικά καθαρισμού ή απολύμανσης σε όλους τους τύπους επιφανειών.

Η απολύμανση είναι η διαδικασία εξόντωσης παθογόνων μικροοργανισμών και δεν είναι διαδικασία καθαρισμού ή απομάκρυνσης καταλοίπων.

Αν χρησιμοποιείτε κάποια ουσία που είναι συνδυαστικά απολυμαντική και καθαριστική και προτίθεστε να καθαρίσετε μία επιφάνεια, όπως ένα δάπεδο ή έναν τοίχο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προϊόντος και ζητήστε εγγυήσεις, ότι το προϊόν μπορεί ακίνδυνα να χρησιμοποιηθεί σε αυτούς τους τύπους επιφανειών. Εάν ο κατασκευαστής του προϊόντος δεν μπορεί να παράσχει τέτοιες εγγυήσεις, τότε πρέπει το συντομότερο δυνατόν και ενδελεχώς να καθαρίσετε και να ξεβγάλετε το προϊόν μετά τη χρήση του από τις επιφάνειες αυτές.

Βασικές διευκρινίσεις

Τα χημικά απολύμανσης δεν πρέπει να καθαρίζονται ή να ξεπλένονται αμέσως μετά τη χρήση. Αυτό βέβαια δεν ισχύει πάντοτε. Τα απολυμαντικά σε ξηρή κατάσταση δεν έχουν υπολειμματική δραστηριότητα: η απολυμαντική δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον όταν υπάρχει υγρασία. Μ’ άλλα λόγια, το απολυμαντικό πρέπει να παραμείνει υγρό για να λειτουργήσει.

Τα απολυμαντικά υπολείμματα δεν βλάπτουν συνήθως επιφάνειες, όπως δάπεδα και επιφάνειες τοίχων. Η πιθανότητα φθοράς εξαρτάται βέβαια πλήρως από τον τύπο και τη συγκέντρωση χημικών ουσιών που περιέχονται στο απολυμαντικό. Ένα αποξηραμένο υπόλειμμα απολυμαντικού (μεμβράνη), μαζί με όλους τους μικροοργανισμούς που έχει σκοτώσει, αλλά και τα συνήθη υπολείμματα σκόνης και βρόμας που έχει ενσωματώσει, μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει μία επιφάνεια δαπέδου ή τοίχου κολλώδη και να προσελκύσει επιπλέον ρύπους, να αποχρωματίσει ή ακόμη και να προκαλέσει χημική φθορά στην επιφάνεια.

Μόνον ορισμένα απολυμαντικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δάπεδα και επιφάνειες τοίχων.

Σχστικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Πάνω